Treść strony

Dla samorządów

Samorządy gminne mogą współpracować z KZN

Gminy mogą wskazać nieruchomości gminne, które mogłyby zostać wykorzystane w na realizację programu Mieszkanie Plus. 4 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zwrócił się do wojewodów z prośbą o wystąpienie do gmin o rozważenie przez nie możliwości przystąpienia do spółek celowych tworzonych z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości (art. 7 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości). Celem byłyby inwestycje mieszkaniowe polegające na budowie mieszkań na wynajem o czynszu normowanym lub lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Informacja od gminy powinna opisywać, czy nieruchomości są przygotowane np. pod względem uzbrojenia technicznego do realizacji inwestycji mieszkaniowych. Dane umożliwią szybsze rozpoczęcie przez Krajowy Zasób Nieruchomości działań zmierzających do nawiązania współpracy z zainteresowanymi gminami i tworzenia spółek celowych z ich udziałem.

Gmina zainteresowana nawiązaniem współpracy z KZN w formie spółki celowej powinna wykazać je zgodnie z wzorem dotyczącym formalnie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa. Z uwagi na to, że wskazywane przez gminę nieruchomości są nieruchomościami gminnymi, w formularzu powinny zostać wypełnione tylko te rubryki, które znajdują zastosowanie w odniesieniu do nieruchomości gmin.

Stopka