Treść strony

Dane teleadresowe

Sekretariat Tomasza Żuchowskiego – sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

tel.: 22 630 18 20
fax: 22 630 18 22
e-mail: sekretariattzuchowskiego@mib.gov.pl

Pełnomocnik do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

Tomasz Tomala
email: sekretariat@kzn.gov.pl
sekretariat tel. 22 522 53 50

Kontakt dla mediów
e-mail: media@kzn.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/

KZN posiada skrzynkę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /KZN/SkrytkaESP).

Metody dostarczania oraz wymagania dla dokumentów elektronicznych przesyłanych do  KZN

 • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@kzn.gov.pl.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:15 – 16:15 do KZN przez Kancelarię Główną Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa mieszczącą się przy ul. ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
 • Akceptowalne formaty załączników:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP.
 • Akceptowalne nośniki danych:
 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD-RW.

Akceptowalne formaty danych, w jakich zapisuje się dokumenty elektroniczne wymienione są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Krajowy Zasób Nieruchomości w sieci

 • Adres strony internetowej: kzn.gov.pl
 • Biuletyn Informacji Publicznej KZN: http://kzn.bip.gov.pl/
 • Zapraszamy do obserwowania:
  • strony Krajowego Zasobu Nieruchomości na Facebooku: https://www.facebook.com/KZNGOVPL/
  • profilu na Twitterze: https://twitter.com/kzn_gov_pl
  • zdjęć na Flikrze: https://www.flickr.com/photos/kzn_gov_pl/
  • filmów na YT: https://www.youtube.com/channel/UCxoEykxMf7ClEYQRUeV83-Q

Stopka