Treść strony

O KZN

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to państwowa osoba prawna. Powołana 11 września 2017 r. w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce. W szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. KZN pełni funkcję tzw. banku ziemi, który gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa nieoddanymi w użytkowanie wieczyste oraz będącymi przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. KZN przeznacza nieruchomości na cele mieszkaniowe. Dokonuje inwestycji podnoszących wartość ekonomiczną i gospodarczą nieruchomości.

Stopka