Treść strony

Władze

Zgodnie z ustawą aktualnie pracami Krajowego Zasobu Nieruchomości kieruje pełnomocnik do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości.

W przyszłości zostanie powołana Rada Nadzorcza i Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewni Biuro KZN. W skład Biura KZN będą wchodzić:
1) Departament Organizacyjny;
2) Departament Gospodarowania Nieruchomościami;
3) Departament Strategii i Analiz;
4) Biuro Prezesa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Stopka